Tekmovalni sistem državnega prvenstva

 1. Rubik klub Slovenija uradno vodi dokumentacijo za 24 disciplin. Tekmovalci na državnem prvenstvu tekmujejo v vsaki disciplini posebej in v skupnem seštevku. Vsem disciplinam ni mogoče nameniti enake pozornosti, zato pristojni organi Rubik kluba Slovenije pred vsako sezono pripravijo letni program državnega prvenstva, v katerem se določi kategorizacija disciplin glede na pogostost prirejanja in glede na upravičenost podeljevanja naslovov državnih prvakov. Naslove državnih prvakov se podeljuje za discipline A in B kategorije.
   
 2. Na posamezna tekmovanja v okviru državnega prvenstva so po določilih letnega programa praviloma uvrščene vse discipline A kategorije, polovica disciplin B kategorije in kakšna disciplina C kategorije. Disciplina Rubikova kocka se večinoma izvaja v dveh krogih, ostale v enem. Kadar se disciplina izvaja v več krogih, so nastopi in dosežki tekmovalcev posameznih krogov med seboj neodvisni, za končno uvrstitev na tekmovanju pa se upošteva rezultat iz tekmovalčevega najuspešnejšega kroga.
   
 3. Na tekmovanjih odprtega državnega prvenstva lahko nastopi vsak, ne glede na starost, spol, nivo znanja, izkušenost in ne glede na državljanstvo, pod pogojem, da je seznanjen s tekmovalnim pravilnikom in da zadostuje pogojem, ki so naznanjeni na najavah tekmovanj. Tekmovanja potekajo v enotni konkurenci. Tujcem se ne podeljuje naslovov državnih prvakov, medtem ko so do vseh ostalih priznanj upravičeni.
   
 4. Tekmovalna sezona državnega prvenstva je enaka koledarskemu letu, torej traja od 1. januarja do 31. decembra in je razdeljena na štiri četrtletja (1. januar – 31. marec, 1. april – 30. junij, 1. julij – 30. september in 1. oktober – 31. december). Tekmovalci se lahko vključijo na državno prvenstvo kadarkoli v sezoni.
   
 5. Vsako četrtletje je tekmovalno obdobje zase, v katerem poizkuša tekmovalec v vsaki disciplini posebej doseči kar najboljši rezultat (najboljši povprečni čas / število potez / število rešitev). Dosežek ima pravico izboljševati na vseh tekmovanjih v tem obdobju, pri tem pa število udeležb kot tudi same uvrstitve na posameznih tekmovanjih na končno uvrstitev tekmovalnega obdobja neposredno ne vplivajo.
   
 6. V primeru, da so konec četrtletja z veljavnim rezultatom (z veljavnim povprečjem poskusov – če se to računa, sicer z veljavnim poskusom) pri določeni disciplini uvrščeni manj kot štirje tekmovalci, se z vidika minimalne konkurence tekmovalno obdobje te discipline podaljšuje na naslednja četrtletja, dokler ni dosežen ta pogoj. Če gre za takšen primer v zadnjem tekmovalnem obdobju, ko podaljšanje ni več možno, se te uvrstitve tekmovalcem priznajo.
   
 7. Tekmovalcem se rezultati tekmovalnega obdobja vseh disciplin po vsakem tekmovanju posodobijo z njihovimi najboljšimi dosežki in primerjajo med vsemi udeleženci, tako je vselej znan delni skupni vrstni red v tekmovalnem obdobju. Uvrstitve, ki jih tekmovalci zasedejo ob koncu tekmovalnega obdobja, se upoštevajo v konkurenci za državno prvenstvo, vsako od teh mest namreč prinaša določeno število točk.
   
 8. Število točk v tekmovalnem obdobju se tekmovalcu izračuna po enačbi: 100 točk deljeno z mestom uvrstitve. Primeri točkovanja:
  n. mesto = 100 / n   točk
  1. mesto = 100,00   točk
  2. mesto = 50,00   točk
  3. mesto = 33,33 točk
  10. mesto = 10,00   točk
  30. mesto
   
  =
   
  3,33
   

   
  točk
   
 9. Tekmovalec lahko v sezoni za posamezno disciplino A kategorije (na programu v vseh tekmovalnih obdobjih) prejme točke največ 4-krat, za B kategorijo (na programu v dveh tekmovalnih obdobjih) največ 2-krat in za C kategorijo (na programu kvečjemu v enem tekmovalnem obdobju) največ enkrat. Da je v konkurenci za naslov, tekmovalcu zadostuje že en veljaven nastop.
   
 10. Skupni vrstni red državnega prvenstva za posamezne discipline se določi na podlagi seštevka točk doseženih po tekmovalnih obdobjih. V primeru enakega števila doseženih točk, se kot drugi kriterij upošteva najboljši izmerjeni rezultat v celotni sezoni.
   
 11. Priznanja se uradno podeli na prvem tekmovanju nove sezone državnega prvenstva. Nagradi se prve tri v disciplini Rubikova kocka, državne prvake posameznih disciplin po sprejetem letnem programu, kot tudi vse udeležence glede na uvrstitev v skupnem seštevku državnega prvenstva.

Nazadnje posodobljeno: 16. 02. 2016